1. اطلاعیه شماره 8 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
2. اطلاعیه شماره 7 دبیرخانه همایش _ تائیدیه ISC همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی
3. اطلاعیه شماره 6 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
4. نشست تخصصی نقش و جایگاه تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی محیط زیستی و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در هندسه نظم جدید جهانی
نشست تخصصی نقش و جایگاه تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی محیط زیستی و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در هندسه نظم جدید جهانی در مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور برگزار شد.
5. اطلاعیه شماره5 دبیرخانه همایش- اعلام نتایج ارزیابی چکیده مقالات دریافتی
6. اطلاعیه شماره4 دبیرخانه همایش- ارسال چکیده مقالات دریافتی به داوران جهت ارزیابی
7. نشست تخصصی حکمرانی آب و آب‌های فراسرزمینی در هندسه نظم جدید
نشست تخصصی حکمرانی آب و آب‌های فراسرزمینی در هندسه نظم جدید جهانی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
8. اطلاعیه شماره3 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
9. تیزر همایش
10. اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
11. اطلاعیه شماره 1 دبیرخانه همایش- هماهنگی هتل برای داوطلبان مقیم خارج از کشور
12. نشست خبری رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با موضوع همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی
سرتیپ دکتر اسماعیل احمدی مقدم، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی عصر روز دوشنبه مورخه 1401/09/14 در یک نشست خبری که به منظور معرفی همایش بین المللی «هندسه نظم ‌جدید جهانی» در این دانشگاه برگزار شد با اصحاب رسانه دیدار و توضیحاتی را در خصوص این همایش و ضرورت و اهمیت آن بیان نمود.
13. * بارگذاری پوستر و بروشورهای همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی