* فرآیند پذیرش مقالات همایش بین المللی نظم جدید جهانی به صورت زیر می باشد. برای اطلاع از زمان دقیق شروع و پایان هر یک از مراحل، به بخش تاریخ های مهم در منوی اطلاعات همایش مراجعه نمایید.اطلاعات تکمیلی در مورد هر مرحله، در زمان مناسب در همین صفحه ارائه خواهد شد.

(دریافت راهنمای نگارش مقاله و ارسال مقاله)

 

 راهنمای‌نگارش ‌مقاله‌های

همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی

·         ساختار مقاله

ساختار مقاله باید شامل عنوان، چکیده ،  مقدمه ،مبانی نظری و پیشینه، روش شناسی،یافته ها و تحلیل داده ها؛ ضمایم( در صورت نیاز) بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها، ضمایم( در صورت نیاز)؛ مراجع، باشد. حداکثر تعداد صفحه های مقالات فارسی 20 صفحه می‌باشد.


  1. عنوان                                                                                 

 عنوان مقاله به فارسی

 

نویسنده اول 1، نویسنده دوم 2، نویسنده سوم 3

1- مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی و محل خدمت .  رایانامه ،هر نویسنده در یک خط

2- مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی و محل خدمت .  رایانامه ،هر نویسنده در یک خط

3- مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی و محل خدمت .  رایانامه ،هر نویسنده در یک خط

2. چکیده

در چکیده از ذکر مقدمه و کلیات خودداری شود.. چکیده ، خلاصه کل مقاله به روشی ساده است و در آن به اهداف ،روش شناسی ، یافته ها و نتایج کار به طور مختصر اشاره  می شود.. طول چکیده در مقالة بیشتر از 250 کلمه نباشد. چکیده باید به تنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود.

واژگان کلیدی: حداقل3 و حداکثر 7 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند.


3. مقدمه

به طور کلی در این قسمت اهداف و حوزه تحقیق بیان میشود. باید در قسمت مقدمه مشخص شود که سعی شده به چه سؤالی پاسخ داده شود یا چه مشکلی حل شود، ضمن آنکه چرا پاسخگویی به این سؤال یا حل این مشکل چالشی مهم و جالب است.


4. مبانی نظری و پیشینه ( مرور ادبیات)

 مرور ادبیات یعنی نقد و بررسی، خلاصه سازی، طبقه بندی منابع اطلاعاتی موجود که با موضوع مورد مطالعه ما در ارتباط هستند. قسمت اعظم حجم مقاله به بیان مرور ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص می یابد زیرا این مرور ادبیات است که زمینه نظری و تجربی را برای تحقیق فراهم می کند. از سوی دیگر اطلاعات کافی را در اختیار مخاطب مقاله شما میگذارد تا متقاعد شود که تحقیق شما دارای اهمیت است و فرضهای شما معقول می باشند ضمن آن که ارتباط بین کار شما و کارهای قبلی مشخص می شود.


5. روش شناسی

در این قسمت از مقاله، اطلاعاتی آماده می شود که از طریق آن اطلاعات می توان در مورد اعتبار مقاله قضاوت کرد. در واقع اینجا محلی است که باید به طور کاملاً شفاف و دقیقی بیان شود که روش انجام پژوهش(روش تحقیق؛نوع تحقیق؛جامعه و نمونه؛ روش تحلیل داده ها و...) به چه شکلی بوده است.


6. یافته ها  وتحلیل  داده ها

بعد از پیاده سازی روش یا روشهای پیشنهادی بر روی ورودی و اطلاعات مورد نیاز، خروجیها، یافته ها یا نتایجی حاصل می شوند که در این قسمت مقاله به گزارش دادن آنها میپردازیم. به این نکته دقت شود که در قسمت روشها (قسمت قبلی( اشارهای به یافته ها و نتایج نمیشود بلکه در این قسمت از مقاله است که خروجیها و یافته های مقاله و تحلیل ما از آنها ارائه میشود. یافته ها باید دقیق و صریح باشد و معمولاً برای نمایش و تحلیل بهتر یافته ها از شکلها و جداول نیز کمک گرفته می شود.


7. بحث ؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ها

در قسمت بحث و نتیجه گیری، شما باید خواننده را نسبت به مزیتها و فواید نتایج پژوهشتان متقاعد سازید. در اینجا آن سؤال تحقیقی که در قسمت مقدمه  بیان کرده اید را پاسخ می دهید و توضیح می دهید که چطور نتایج پژوهش شما پاسخی مناسب برای آن سؤال هستند. در واقع در اینجا بیان میکنید که چه مقدار از آن شکاف تحقیقاتی ذکرشده در قسمت مقدمه را پر کرده اید.


8. سپاسگزاری‌

در صورت لزوم می‌توانید از افراد یا سازمان‌هایی که شما را در انجام پژوهش خود یاری کرده‌اند در این قسمت سپاس­گزاری کنید.


9. ضمایم( در صورت نیاز)

10. مراجع و منابع

بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود و به ترتیب حروف الفبا اول منابع فارسی و بعد از آن منابع لاتین تنظیم می گردد.


·         ارسال مقالات

کلیه مقالات کامل توسط داوران همایش مورد ارزیابی قرار میگیرند. به این منظور لازم است فایل مقاله، که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است، با فرمت doc از طریق سامانه کاربران در سایت همایش ارسال گردد. دبیرخانه از دریافت مقالاتی که با این فرمت تهیه نشده باشند، معذور است.

چگونگی پذیرش مقاله به اطلاع مولف رابط که با علامت ستاره در لیست مولفین مشخص شده، خواهد رسید. با اینحال آخرین وضعیت مقالات از طریق سایت همایش قابل پیگیری می باشد. در صورت پذیرش، لازم است مولفین مقاله،اصلاحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت همایش ارسال نمایند.

 (وب‌سایت همایش https://nwog.sndu.ac.ir)


·         روش تهیه مقاله

در صفحه‌بندی مقاله برای تمام صفحه‌ها، حاشیه متن از بالا 19 میلی‌متر، پایین 25.4 میلی‌متر و حاشیه متن از راست و چپ 16 میلی‌متر انتخاب شده است.

سبک‌ها و قالب‌بندی‌های مورد استفاده تمام سبک‌ها بر اساس قلم فارسی B Nazanin و اندازة pt. 14 و قلم انگلیسی Times New Roman آماده شوند. مزیت قلم فارسی به کار رفته دراین است که برخلاف اغلب قلم‌های متداول فارسی با نرم‌افزار Acrobat PDF maker سازگار است. به گونه‌ای که خواندن متن تهیه شده با این قلم و قلم‌های هم‌خانواده آن، پس از تبدیل به قالب PDF در هر رایانه‌ای که حتی فاقد قلم فارسی باشد، امکان‌پذیر است. اگر از نرم­افزار دیگری استفاده می­کنید، دقت شود که در هنگام ساخت فایل PDF حتماً باید فونت‌های بکار رفته، در فایل PDF ساخته شده گنجانده (embed) شوند.

سبک (Style) عنوان هر بخش و عناوین دو زیربخش متوالی در صورت لزوم، به ترتیب با Heading 2، Heading 1 و Heading 3 تعریف شوند. شماره‌بندی این عنوان‌ها به طور خودکار انجام می‌شود. سبک به کار رفته برای عنوان بخش سپاسگزاری و مراجع بدون شماره و با Heading مشخص شده است.


·         معادلات ریاضی

برای وارد کردن معادلات ریاضی در ‌مقاله خود همواره از‌ Equation Editor در نرم‎افزار WORD استفاده‌ کنید. اندازه قلم‌های لاتین متن و معادلات باید همخوانی داشته باشند، و تناسب اندازه‌ها نیز باید رعایت شود.


·         نحوه وارد کردن شکل‌ها، نمودارها و جداول

عرض هر شکل یا نمودار و جدول را حتی‌‌الامکان برابر عرض یک ستون یعنی 82 میلی‌متر انتخاب کنید. در این‌صورت شکل، نمودار، یا جدول را می‌توان درهرکجای متن در درون یکی از ستون‌ها قرار داد. عنوان‌ هر شکل‌ را زیر آن و عنوان‌ هر جدول‌ را بالای‌ آن قرار دهید.

شماره شکل‌ها‌ و جدول‌ها را در متن‌ خود متذکر شوید. شکل‌ها و جدول‌ها نباید پیش از اولین اشاره به آنها در متن مقاله ظاهر شوند.


·         نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده

به طور کلی استاندارد ارجاع به مراجع بر مبنای استانداردAPA  می باشد.


·          واژه‌های خارجی در متن فارسی

برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، تا حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده نمایید. در مورد نام‌های خارجی دشوار یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از ذکر این گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید.

 

·         زیرنویس­ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همة‌ موارد فارسی و به صورت راست‌چین با قلم B Nazanin و اندازة pt. 11 و زیرنویس­های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازة pt. 9 نوشته شوند.


 شاخص های ارزیابی مقالات همایش:

 

 •     نوآوری عنوان و تناسب موضوع مقاله با اهداف و محورهای همایش
 •      بیان روشن و علمی مسئله پژوهش  (با اشاره به متغیرهای مورد نظر)
 •      استفاده صحیح و مرتبط از مبانی دینی و منویات امامین انقلاب
 •      کفایت پیشینه موضوع
 •      ارائه تعاریف مفهومی در بررسی ادبیات پژوهش
 •      تناسب روش پژوهش و موضوع مقاله و انتخاب روش مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها
 •      بیان صحیح منطق تعیین حجم نمونه، روایی و پایایی و ...
 •      وضوح ارائه یافته ها و همخوانی با پرسش ها و اهداف
 •      برخورداری از قوّت استدلال و تحلیل صحیح
 •      تناسب نتایج با متن پژوهش
 •      تبیین نتایج و ارائه پیشنهادهای توسعه ای و کاربردی
 •      استفاده از منابع روزآمد و معتبر
 •      رعایت شیوه و آئین نگارش ( شیوایی، اصطلاحات علمی، توالی سازماندهی، ویراستاری فنی و ادبی) در تدوین مقاله
 •       میزان روان بودن متن و انسجام کلی در نگارش مقاله