اطلاعیه شماره 8 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
1401-12-26
اطلاعیه شماره 8 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال مقالات کامل

بسمه تعالی

با توجه به درخواست های واصله به دبیرخانه همایش و بنا به تصمیم کمیته علمی  مهلت ارسال مقالات کامل تا 15 فروردین ماه 1402 تمدید گردید   بنابراین عزیزانی که چکیده مقاله هایشان مورد پذیرش قرار گرفته  می توانند مقالات خود را تا 15فروردین ماه از طریق سایت همایش ارسال نمایند.