اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

 • پیش نشست دین و اقتدار فرهنگی و نقش آن در تغییر هندسه جهانی
 • گام دوم ،تمدن نوین اسلامی و تاثیر آن در تغییر هندسه نظم نوین جهانی
 • نشست کلان روندهای ایران و شناسایی آینده های بدیل ایران درحوزه علم و فناوری در هندسه نظم جدید جهانی
 • مقایسه معنویت عصر انقلاب اسلامی با معنویت عصر جدید با نگاه به آینده نظم جدید جهانی
 • دیپلماسی علم و فناوری در هندسه نظم جهانی قدرت
 • ظرفیتها و چالشهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در آینده هندسه نظم جدید جهانی
 • گام دوم،تمدن نوین اسلامی وتاثیر آن در تغییر هندسه نظم نوین جهانی
 • مهدویت،تمدن سازی و تغییر هندسه قدرت جهانی
 • نقش وجایگاه تفاهمنامه های بین المللی محیط زیستی و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در هندسه نظم جدید جهانی
 • کارکرد اندیشه مهدویت در وحدت آفرینی و امت سازی و جایگاه آن درنظم جدید جهانی
 • نقش انرژی و کریدورهای بین المللی در هندسه نظم جدید جهانی
 • تفکیک ناپذیری فناوری های سخت و نرم در نظم جدید جهانی
 • نشست تخصصی توسعه صنایع موثر در نظم جدید جهانی
 • حاکمیت دولت ها در پرتو تمسکبه حق تعیین سرنوشت(در خصوص حقوق اقوام-گروه ها)، شبکه های اجتماعی،حقوق بشر و دموکراسی سازی
 • توسعه صنایع موثر در نظم جدید جهانی
 • امت سازی، معنویت و اقتدار فرهنگی در راستای تمدن نوین اسلامی در نظم جدید جهانی
 • ژئوپلیتیک ایران و منطقه و نقش آن در نظم جدید جهانی
 • بازتعریف هندسه نظم جدید جهانی در منظومه فکری رهبری مدظله العالی