اطلاعیه شماره 6 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
06 اسفند 1401
اطلاعیه شماره 6 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال مقالات کامل

بسمه تعالی

با توجه به درخواست های واصله به دبیرخانه همایش و بنا به تصمیم کمیته علمی  مهلت ارسال مقالات کامل تا 25 اسفند ماه 1401 تمدید گردید   بنابراین عزیزانی که چکیده مقاله هایشان مورد پذیرش قرار گرفته  می توانند مقالات خود را تا 25 اسفندماه از طریق سایت همایش ارسال نمایند.