نشست تخصصی نقش و جایگاه تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی محیط زیستی و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در هندسه نظم جدید جهانی
1401-11-26
نشست تخصصی نقش و جایگاه تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی محیط زیستی و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در هندسه نظم جدید جهانی

شست تخصصی برای بررسی نقش و جایگاه تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی محیط زیستی و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در هندسه نظم جدید جهانی در تاریخ 25 بهمن ماه با حضور دکتر ناصر مهردادی، دکتر ناصر مقدسی و دکتر غلامرضا نبی بیدهندی در محل سالن جلسات مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر ناصر مهردادی رئیس نشست ضمن خیر مقدم به حضار از حضور سخنرانان در این جلسه تشکر و قدردانی نمودند.

سپس دکتر ناصر مقدسی به‌عنوان سخنران اول با اشاره به اهمیت محیط زیست به عنوان گفتمان غالب در صحنه بین‌المللی به ارائه ماهیت، سیر شکل‌گیری و تطور موافقتنامه‌های محیط زیستی و جایگاه آن در نظم نوین جهانی پرداختند.

ایشان با اشاره به تعریف کنوانسیون‌های محیط زیستی به بیان اهمیت نقش‌آفرینی در آنان پرداختند و پیشنهاد دادند مراکز علمی به تدقیق مفاد این کنفوانسیون‌ها بپردازند و نقش فعالانه‌تری در آنان ایفا کنند. ابعاد حقوقی معاهدات بین‌المللی محیط زیستی از نگاه ایشان مورد بحث قرار گرفت. در ادامه بیانیه استکهلم، بیانیه ریو و دستورکار 21 به عنوان پایه‌های شکل‌گیری سایر کنفوانسیون‌ها مطرح شد. سپس اظهار داشتند حکمرانی زیست محیطی مستلزم تصمیم‌سازی مشارکتی است.

سایر مباحث مطرح شده در این نشست توسط ایشان به شرح زیر است: حکمرانی زیست محیطی، کنوانسیون‌های سه‌گانه تغییرات اقلیمی و پروتکل‌های الحاقی به آنان، وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون‌های سه‌گانه تغییرات اقلیمی، اقدامات شورای امنیت در تهدیدات اقلیمی، دیپلماسی اقلیمی، اقدامات بانک جهانی در تغییرات اقلیمی، بیانیه مشترک چین و آمریکا در جهت تقویت اقدامات اقلیمی، گردش مالی مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی، اجلاس هزاره مرحله اول و دوم ملل متحد و اهداف هر یک از آنان، بیانیه گروه G20، ورود اتاق بازرگانی بین‌المللی، بیانات رهبری در موضوع محیط زیست، سیاست‌های ابلاغی محیط زیست، نتیجه‌گیری، چالش‌ها و پیشنهادات؛

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطالبی را پیرامون لزوم ارتقاء سطح تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست، لزوم هماهنگی فعالیت‌ها در این عرصه، اهمیت توجه به محیط زیست و قوانین و اسناد زیست محیطی داخلی در کشور، لزوم فعالیت فعالانه در کنوانسیون‌ها، اهمیت توجه به دانش بومی در کنار استفاده از دانش نوین، لزوم استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و اهمیت توجه به گروه‌های فشار در موارد ابلاغی در این کنوانسیون‌ها بیان کردند.

در ادامه شرکت‌کنندگان حاضر در نشست، با توجه به موضوعات ارائه شده به بیان آراء و نظرات خود پرداختند.