اطلاعیه شماره4 دبیرخانه همایش- ارسال چکیده مقالات دریافتی به داوران جهت ارزیابی
1401-11-10
اطلاعیه شماره4 دبیرخانه همایش- ارسال چکیده مقالات دریافتی به داوران جهت ارزیابی

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع تمام اندیشمندان ، پژوهشگران و عزیزانی که چکیده مقاله خود را برای همایش ارسال نموده­­اند می­رساند کلیه چکیده مقالات دریافتی جهت ارزیابی، حضور داوران محترم ارسال گردیده است.

 نتایج ارزیابی ان شاءالله تا 20 بهمن ماه  به استحضار تمامی عزیزان خواهد رسید .

دبیرخانه همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی