اطلاعیه شماره 12دبیرخانه همایش-داوطلبین متقاضی شرکت حضوری در همایش بین‌المللی «هندسه نظم جدید جهانی»
1402-02-09
اطلاعیه شماره 12دبیرخانه همایش-داوطلبین متقاضی شرکت حضوری در همایش بین‌المللی «هندسه نظم جدید جهانی»

ضمن قدردانی از پژوهشگران و اندیشمندان - دانشجویان و صاحب نظرانی که مراتب تمایل خود را برای حضور در همایش  به صورت تلفنی و یا از طریق ارسال پست الکترونیکی اعلام داشته اند ، به آگاهی می رساندضمن پوزش از کلیه عزیزان بدلیل محدودیت فضای سالن برگزاری همایش و همچنین تعداد بالای مراکز مشارکت کننده در همایش و همچنین مهمانان داخلی و خارجی امکان حضور عزیزان در سالن فراهم نیست و دبیرخانه همایش در نظر دارد پخش سخنرانی های اصلی را از طریق رسانه ملی پوشش دهد. همچنین لینک وبیناری برای استفاده از سخنرانی ها تا قبل از برگزاری همایش اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیرخانه همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی