اطلاعیه شماره 11 دبیرخانه همایش-داوطلبین متقاضی شرکت حضوری در همایش بین‌المللی «هندسه نظم جدید جهانی»
1402-01-20
اطلاعیه شماره 11 دبیرخانه همایش-داوطلبین متقاضی شرکت حضوری در همایش بین‌المللی «هندسه نظم جدید جهانی»

به آگاهی داوطلبان محترم (ایرانی و خارجی مقیم ایران) که تمایل به شرکت در همایش به صورت حضوری دارند می رساند ضمن ثبت نام در سایت همایش درخواست خود را تا پایان فروردین ماه به آدرس پست الکترونیکی همایش ارسال نمایند. بدیهی است نتیجه متعاقبا از طریق ایمیل ثبت نام کنندگان به ایشان اعلام می گردد.

دبیرخانه همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی